PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ, PSYCHOTERAPIE 

A PÁROVÁ TERAPIE

Psychologické poradenství zahrnuje jednorázovou či krátkodobou spolupráci klienta s psychologem a bývá zaměřena na řešení konkrétních problémů například:

- výchovné problémy

- vztahové problémy

- obtíže v zaměstnání

potřeba učinit závažné rozhodnutí

Psychoterapie je dlouhodobé doprovázení klienta s terapeutem založené na objevování klientova potenciálu k řešení náročných životních situací.

Párová terapie je určená všem párům (manželským, nemanželským, homosexuálním), které:

  • zažívají obtíže ve vzájemné komunikaci
  • jsou nespokojeni v prožívání svého vztahu
  • cítí obtíže v soužití s širší rodinou apod.
  • jsou nespokojeni v sexuálním životě
  • mají neshody při výchově dětí

Při párové terapii jsou obvykle přítomní dva terapeuti - muž a žena, aby byla zajištěna rovnováha v přístupu k oběma partnerům.Náš tým:

Mgr. Michaela Žáková (1978)


Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Karlově Univerzitě. Vždy mě bavila práce v kontaktu s lidmi. Zákonitosti a tajemství lidské duše mě nesmírně fascinují, zároveň mě těší být ostatním užitečná. Po dokončení studia psychologie jsem absolvovala 5 letý psychoterapeutický výcvik (gestalt terapie v Institutu pro gestalt terapii https://www.gestalt-praha.cz/) a od roku 2010 pracuji jako soukromý terapeut pro dospělé. Od roku 2000 pracuji také jako školní psycholožka.
PhDr. Jana Brandejsová


Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Mám za sebou řadu pracovních a životních zkušeností. Mimo psychologie jsem studovala také zdravotně sociální fakultu JU a v rámci studia psychoterapie jsem se zaměřila na psychosomatickou problematiku. Věřím v těsné sepjetí našeho těla a naší duše.

Ráda pracuji s lidmi, podporuji je a motivuji je. Hledám spolu s nimi nové nápady a řešení. V rámci práce psychoterapeuta se zajímám o uvědomování si svých pocitů a tělesných prožitků.

V rámci práce s firmami hledám efektivní a neotřelá řešení, která dávají smysl a jsou v souladu se základní logikou věcí.
Mgr. Roman Král


Vystudoval jsem učitelství na pedagogické fakultě UK v Praze. Vedle své praxe jsem se věnoval dramatické výchově, zážitkové pedagogice, 13 let jsem působil jako ředitel na základních školách. Absolvoval jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik (ve směru dynamickém, s důrazem na celostní psychosomatický přístup) a výcvik v mentoringu.

Mgr. Eva Véle


JSEM. JSEM žena různých rolích. Pro moji službu lidem funguji s velkou vděčností jako terapeutka, psycholožka a průvodkyně. Jsem zde pro děti, dospívající a jejich rodiny i dospělé. Obrovsky mě naplňuje naslouchat jejich osobním příběhům a podporovat je k tomu, aby si více rozuměli, důvěřovali si a učili se přijímat takoví, jací jsou i se svými mnohdy velmi bolavými a silnými prožitky a emocemi. Aby v sobě objevili a upevnili důležité zdroje pro smysluplný život (např. laskavost, důvěru, pevnost, vděčnost dovednost být víc teď a tady, nadhled atd).

Lidi podporuji v těchto kvalitách prostřednictvím vnímání jejich těla (taneční a pohybová terapie - vůbec není nutné umět tančit J), rozvíjení kontaktu se svými vnitřním klidem (mindfulness - všímavost nebo i práce se spiritualitou člověka) či jen formou slovního sdílení (verbální terapie). Ráda do našich setkání vkládám i inspiraci z dalších oblastí - arterapie, psychosomatika, porozumění psychosociálnímu a psychomotorickému vývoji dítěte, práce se sny atd. Ráda také pracuji s dotykem v respektu ke klientovi a k situaci, ve které se zrovna s klientem nacházím. I online terapie a konzultace jsou u mne možné. Můžu také nabídnout silnější a rychlejší techniku EFT - emotional freedom technic (technika emoční svobody).

Nabízím možnost práce se spiritualitou člověka. Jsem srdcem křesťanka ve smyslu "Miluj Boha svého a bližního svého jako sama sebe." Důležitými inspirátory pro mě jsou Marcelka z hor, Míla a Eduard Tomášovi.

Hluboké porozumění lidské duši a duchu v komunikaci s tělem mi přinesly i mé osobní výzvy s poruchami příjmu potravy, úzkostmi a silnými smutky.

Nabízím také seberozvojové semináře.