PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ, PSYCHOTERAPIE 

A PÁROVÁ TERAPIE

Psychologické poradenství zahrnuje jednorázovou či krátkodobou spolupráci klienta s psychologem a bývá zaměřena na řešení konkrétních problémů například:

- výchovné problémy, vztahové problémy,  obtíže v zaměstnání

- potřeba učinit závažné rozhodnutí

-  krizová intervence při náhle vzniklé situaci


Psychoterapie je dlouhodobé doprovázení klienta s terapeutem založené na objevování klientova potenciálu k řešení náročných životních situací.

 - jsme absolventi Gestalt výcviku a Psychodynamického výcviku orientovaného psychosomaticky


Párová terapie je určená všem párům (manželským, nemanželským, homosexuálním), které:

-  zažívají obtíže ve vzájemné komunikaci

- jsou nespokojeni v prožívání svého vztahu

- cítí obtíže v soužití s širší rodinou apod.

- jsou nespokojeni v sexuálním životě

- mají neshody při výchově dětí

Při párové terapii jsou obvykle přítomní dva terapeuti - muž a žena, aby byla zajištěna rovnováha v přístupu k oběma partnerům.Máte-li zájem o službu psychologického poradenství a terapie, kontaktujte některého z našich odborníků: