MGR. MICHAELA ŽÁKOVÁ


O mně

Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Karlově Univerzitě. Vždy mě bavila práce v kontaktu s lidmi. Zákonitosti a tajemství lidské duše mě nesmírně fascinují, zároveň mě těší být ostatním užitečná.

Po dokončení studia psychologie jsem absolvovala 5 letý psychoterapeutický výcvik (gestalt terapie v Institutu pro gestalt terapii https://www.gestalt-praha.cz/) a od roku 2010 pracuji jako soukromý terapeut pro dospělé. Od roku 2000 pracuji také jako školní psycholožka. Postupně se ke mně dostává dětská klientela i v terapeutické praxi. Poskytuji tedy psychologické a terapeutické služby dospělým, dospívajícím i dětem. V oboru se dále vzdělávám a pravidelně docházím na supervizi.

Jsem vdaná, s manželem máme 3 děti a žijeme na malé vsi v Českém ráji.

Služby

Psychoterapie pro dospělé a dospívající

- rozhovor s terapeutem pomáhá klientovi zorientovat se ve svých pocitech, stavech a vztazích a hledat nejlepší možná řešení pro svůj život. Společně hledají a povzbuzují pozitivní stránky klientovy osobnosti, rozšiřují jeho potenciál k nalezení východiska z nepříjemné situace. Terapeut klientovi nedává "rady do života", ale pomáhá mu nalézt jeho vlastní cestu.

Psychoterapie pomáhá lidem se vztahovými problémy, v krizových životních situacích, při depresivních či úzkostných stavech a jiných nepříjemně prožívaných situacích.

Dětská terapie

- probíhá formou hry, kreslení, tvoření, pracujeme na přenosném pískovišti, s obrázky, figurkami a dalším materiálem, který pomůže dětem zpracovat jejich psychické problémy, obtíže či traumata. Dítě není schopno takové sebereflexe jako dospělý, často nedokáže slovy vyjádřit, co se s ním vlastně děje. Terapeut pozorně vnímá průběh dětské hry a citlivě reaguje na to, co hrou dítě sděluje. Nedílnou součástí terapie dětí je rozhovor s rodiči o projevech dítěte doma a jeho dalším vývoji. S rodiči konzultuji minimálně po každé 5.hodině s dítětem.

Tento způsob terapie je vodný pro děti s úzkostnými stavy, pro děti neklidné, špatně se adaptující na změny, mající potíže s navazováním vztahu s vrstevníky, při poruše příjmu potravy, pro děti v náročných životních situacích a zejména ve chvíli, kdy u dítěte pozorujeme nápadné změny v chování, které si těžko vysvětlujeme a dítě si s nimi neumí poradit.

Poradenství

- jednorázová konzultace při řešení nejrůznějších otázek a problémů, kdy si klient není jistý. Společně hledáme řešení a vhodný postup. Na rozdíl od psychoterapie poskytuji i osvědčená doporučení a rady - vždy ale s ohledem na konkrétního klienta i situaci. Poradenství je vhodné pro klienty, kteří se potřebují ujistit či zorientovat ve vztahových problémech, ve výchovných postupech a problémech, v tom, jak promluvit s dětmi/rodiči/, partnerem o určitém tématu apod.

Terapie s koněm

- probíhá pouze za příznivého počasí na našem malém statku v Olešnici u Turnova. Je vhodná pro děti i dospělé bez předchozí zkušenosti s koňmi. Podmínkou je, aby klient neměl z koní strach. Respekt před koněm na překážku není. Zvíře nám velmi dobře zrcadlí naše neverbální projevy, vycítí nejistotu, potlačovanou zlost, sklon k agresi, bezmoc a další. Jeho reakce nám dává přesnou zpětnou vazbu na naše chování.

S dospělým probíhá terapie s koněm tak, že nejprve 45 minut je klient v kontaktu se zvířetem a snaží se plnit pokyny terapeuta, který pozoruje interakci mezi nimi. Následuje dalších 45 minut jako společné zhodnocení, terapeutický rozhovor o průběhu kontaktu klienta s koněm. Zaměřujeme se na uvědomění vlastních pocitů a reakcí a na to, co to může vyvolávat v druhých za protireakci.

Terapie pro děti trvá pouze 50 minut s koněm a terapeut s dítětem probírají pocity při kontaktu s koněm přímo, aby souvislosti byly hned zřejmé. Vhodné pro rodiče nejisté při výchově, pro klienty s problémy v mezilidských vztazích, pro neklidné a úzkostné děti, lidi se sníženým sebevědomím. Nejedná se o výuku jezdectví, klient se na koně vůbec neposadí!

Průběh

Poradenská hodina trvá 50 minut. Probíhá v kanceláři v Centru komplexní terapie v Hluboké ulici v Turnově. Jedná se o jednorázovou konzultaci, nebo pokud je mezi konzultacemi delší doba než 14 dní. Pokud je návštěva opakující se a v intervalu po 14 dnech, jedná se již o terapii. Psychoterapeutické sezení trvá 50 minut. Probíhá v kanceláři v Centru komplexní terapie v Hluboké ulici v Turnově. Terapie je dlouhodobá záležitost a k jejímu zdárnému průběhu je třeba, aby se klient s terapeutem setkávali pokud možno pravidelně. Ideální je frekvence 1x za týden, nebo alepsoň 1x za 14 dní. S delšími rozestupy mezi sezeními klesá účinnost terapie. Terapie s koněm pro dospělé trvá 90 minut. Probíhá pouze za příznivého počasí (neprší, není příliš velká zima a nevlídno) v koňském výběhu a poté na zahradě našeho rodinného domu v Olešnici u Turnova. Je to vhodný doplněk "běžných" terapeutických sezení nebo jako ucelená terapie zejména vztahových problémů. Terapie s koněm pro děti trvá 50 minut. Probíhá pouze za příznivého počasí (neprší, není příliš velká zima a nevlídno) v koňském výběhu u našeho rodinného domu v Olešnici u Turnova. Vhodné jako ucelená terapie.

Kontakt

misa@cktt.cz

tel: 777 576 922

Ráda zodpovím vaše dotazy na e-mailu či telefonu. Během sezení s klienty mívám mobil vypnutý. Pokud se nedovoláte a nechcete psát e-mail, napište krátkou sms zprávu. Zavolám vám zpět.