MGR. ROMAN KRÁL

Vystudoval jsem učitelství na pedagogické fakultě UK v Praze. Vedle své praxe jsem se věnoval dramatické výchově, zážitkové pedagogice, 13 let jsem působil jako ředitel na základních školách. Absolvoval jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik (ve směru dynamickém, s důrazem na celostní psychosomatický přístup) a výcvik v mentoringu.

Nabízím poradenství v oblasti psychoterapie a osobního rozvoje. Pracovním skupinám, školám, učitelům, vzdělávacím institucím a učícím se organizacím nabízím služby v oblasti koučinku a mentoringu. Jsem členem asociace mentorů ve vzdělávání (www.camv.cz)

Psychoterapeutický rozhovor může pomoci klientovi lépe pochopit svou situaci a své možnosti a podepřít jej v jeho životní cestě. V průběhu Vaší návštěvy jsem tím, kdo naslouchá, nikdy nehodnotím a naopak s respektem hledám spolu s Vámi zdroje a potenciál, který se skrývá v každém z nás. Sezení jsou zcela důvěrná, tato mlčenlivost platí i po ukončení spolupráce. Ve své práci plně respektuji zásady EAP (Evropské psychoterapeutické asociace)

Věřím, že nevysloveným a povětšinou i nevědomým cílem každého člověka je přijmout sebe ve své přirozenosti a bez výhrad. Vše, co nás na cestě životem potkává, se do nás zapisuje, v dětství pak nejhlouběji. Věci a události, které nám způsobují vnitřní konflikt, mohou zůstat nezpracované a mohou nás jako červená nit doprovázet třeba i celý život. Ať už na těle nebo na duši.

Pak se stává, že neumíme pochopit, proč se brzy ráno budíme. Kde se vzala ta vyrážka, jak to, že nám lékař neumí pomoci a s čím souvisí ty deprese. Můžeme se cítit sami, ztrácíme chuť do činností, které jsme dělali rádi, máme strach a nevíme z čeho anebo nám je obyčejně smutno a pochybujeme o smyslu toho všeho. Někdy svým pocitům ani neumíme porozumět a stěží je dokážeme pojmenovat.

To všechno jsou stavy a situace, které se nám dějí, a je dobré si jich všímat a věnovat se jim. Jsou to totiž informace od našeho těla a duše, které můžeme pro sebe využít, aby nám bylo lépe, abychom náš život lépe zvládali a na životních křižovatkách se dobře rozhodovali.

Na 50-minutových sezeních Vám nabízím celou svou pozornost. Jsem Vám k dispozici na Vaší cestě jak se vypořádat např. s krizovou životní situací, úzkostmi a jakýmikoli jinými pochybnostmi o sobě. Cesta je Vaše, já hlídám, abyste z ní nesešli.

Průběh:

Psychoterapeutické sezení trvá 50 minut. Probíhá v kanceláři v Centru komplexní terapie v Hluboké ulici v Turnově. Může se jednat o jednorázovou konzultaci, zpravidla však o dlouhodobý cyklus sezení s frekvencí dle dohody, nejlépe 1x za 1-3 týdny. Pravidelné schůzky s dostatečnou frekvencí jsou nejlepší předpokladem úspěšné práce na sobě.

Mentorské (v oblasti vzdělávání) nebo koučovací služby spočívají ve vedení rozhovoru, jehož cílem je identifikace potřeb klienta nebo organizace, prozkoumání jeho možností, rizik, práce se zdroji, kterými klient nevědomě disponuje, a vytvoření plánu. Rozhovor je opět nehodnoticí a podpůrný a vede k efektivní práci s vlastním potenciálem a volbě funkčních postupů k vyřešení problému nebo dosažení cíle. Zdrojem řešení je opět klient sám.

Kontakt

roman@cktt.cz

tel: 770 157 099