PhDr. JANA BRANDEJSOVÁ

Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Mám za sebou řadu pracovních a životních zkušeností. Mimo psychologie na  FF UK v Praze jsem studovala také zdravotně sociální fakultu JU a v rámci studia psychoterapie jsem se zaměřila na psychosomatickou problematiku. Věřím v těsné sepjetí našeho těla a naší duše.

Ráda pracuji s lidmi, podporuji je a motivuji je. Hledám spolu s nimi nové nápady a řešení. V rámci práce psychoterapeuta se zajímám o uvědomování si svých pocitů a tělesných prožitků.

V rámci práce s firmami hledám efektivní a neotřelá řešení, která dávají smysl a jsou v souladu se základní logikou věcí.

Osobnosti, které mě v životě ovlivnili:

M. Horáková, A. Adler, T. G. Masaryk, Thor Heyerdahl

Absolvovala jsem:

1992 - 96 - studium na ZSF JU v Českých Budějovicích - Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

1994 - 99 - studium na FF UK v Praze - Psychologie

2004-05 - kurz - Rodina v procesu změny (PhDr. Vyhnálková)

2013 - 17 - komplexní psychoterapeutický výcvik - psychodynamický s důrazem na psychosomatický přístup (Liberecký LIPPP)

2019 - Práce s traumatem (P.Levin - 8h; Mansio Brno - 40h)

2022 -  Psychoterapie dětí a adolescentů (P.Pothe, Praha - 104 h)

Zkušenosti:

2 roky praxe s lidmi slabozrakými a nevidomými

8 let praxe s dětmi a rodinami s diagnózou autismus, mentální reatrdace a kombinované postižení

8 let praxe v průmyslu, z toho 6 let v automotive oblasti - HR procesy a LEAN procesy (koučována firmou Toyota - 5S, HOSHIN, SMED,....)

6 let praxe ve školství v oblasti poradenství pro žáky, rodiče a učitele

souběžně 11 let soukromá praxe - dynamicky orientovaný terapeut