AKTUALITY

Od března 2022 pro naše klienty funguje nová čekárna. Můžete si zde uvařit čaj či kávu, nebo si posloužit vodou z ledničky i kohoutku. Doprovázející osoby si v klidu mohou vyřídit své záležitosti (wi-fi je v procesu zařizování) nebo strávit hodinku čtením v křesle.

Doufáme, že vám to naše služby zpříjemní, tak neváhejte nové zázemí využívat.

Poradna Všemi smysly

Poradna Všemi smysly Mgr. Zdeňky Ferbasovéje od ledna 2021 přestěhována do Liberce. Více informací na webi www.vsemismysly.eu


Nový kurz pro předškoláky od února 2019


Procvičíme všechny oblasti potřebné k učení

  • sluchové vnímání a pamět

  • zrakové vnímání a pamět

  • prostorová orientace

  • správná výslovnost a dostatečná slovní zásoba

  • trénink pozornosti

V případě potřeby ( a zájmu rodičů) dostane dítě materiály na docvičování doma, rodiče zacvičím, jak s dítětem pracovat.

Prvním předpokladem pro dobré bytí je bezpečí, které zažívám mezi nejbližšími. Tam, kde jsem doma. Z tohoto místa vyrůstá pocit sebeúcty, lásky, zdravého sebenáhledu a celkové pohody.