SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Pracujeme s dětmi předškolního věku, u kterých je riziko potíží při nástupu do školy (nepozornost, motorická neobratnost) a se školáky, kteří mají potíže s učením (dyslexie, dysgrafie, poruchy koncentrace). Úzce spolupracujeme s rodiči a hledáme společně možná řešení nápravy.


Náš tým:

Mgr. Zdenka Ferbasová


Jsem učitelka na malé základní škole a certifikovaná lektorka metody FIE. Ve své soukromé praxi se zaměřuji na děti s poruchou pozornosti a různými poruchami učení. Šest let pracuji s Feuersteinovou metodou  a jeho instrumenty, díky kterým s mými klienty překonávám řadu obtíží. Hledám, co je klientovi blízké, co umí, čemu rozumí a to je pro mě odrazovým můstkem pro další práci s ním.


Mgr. Petr Klus


Jmenuji se Petr Klus, jsem speciální pedagog - logoped a pro klienty Centra komplexní terapie v Turnově nabízím speciálně pedagogické služby a logopedickou intervenci.

Jsem zakladatel projektu Jiné Cesty, kde pomáhám dětem, které se na své cestě za poznáním z různých důvodů ztrácejí. Společně s rodiči pak hledáme jiné cesty učení, rozvoje, poznání a pomoci. Svými metodami se snažím o komplexní rozvoj dítěte.