SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Pracujeme s dětmi předškolního věku, u kterých je riziko potíží při nástupu do školy (nepozornost, motorická neobratnost) a se školáky, kteří mají potíže s učením (dyslexie, dysgrafie, poruchy koncentrace). Úzce spolupracujeme s rodiči a hledáme společně možná řešení nápravy.

V komplexnosti rozvoje dítěte řešíme i logopedickou terapii.

Máte-li zájem o službu speciálně pedagogického poradenství, kontaktujte některého z našich odborníků: