HIPOTERAPIE

Cílem hipoterapie je pozitivně ovlivnit problém klienta, proto je vždy nutné vstupní vyšetření fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem, schválení lékařem a řádné vyplnění přihlášky.

V hipoterapii využíváme pohyb koňského hřbetu, který je jedinečný a nenahraditelný. Celé tělo, sladěné s pohybem koně, je aktivní ve vzorcích správného, vzpřímeného držení. Tyto vzorce jsou v mozku probuzeny a dále opakováním ukotvovány. Hipoterapií zkvalitníme pohybové návyky, které normálně nemáme pod přímou vědomou kontrolou (dýchání, chůze, běh, sed, stoj, .. .).