MGR. ZUZANA HOETZELOVÁ

Absolvovala jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze, obor fyzioterapie. Bakalářské studium jsem ukončila v roce 1999, magisterské v roce 2003. Od roku 1999 jsem pracovala na klinice komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka Monada, www.monada.cz, později také na klinice Rehaland www.rehaland.cz . Během této praxe jsem se nejvíce věnovala individuální fyzioterapii, zejména problematice funkčních poruch pohybové soustavy a měla jsem možnost spolupracovat s nejlepšími odborníky. Také jsem absolvovala odbornou semestrální výuku ve francouzském Montpellier. Od roku 2003 jsem působila ve vojenském rehabilitačním ústavu Slapy nad Vltavou, špičkově vybaveném pracovišti, kde jsem se často věnovala pacientům imobilním: pacientům po těžkých traumatech a operacích, po cévních mozkových příhodách, po těžkých interních onemocněních, dále také pacientům po totálních endoprotézách.

V roce 2010 jsem založila nestátní zdravotnické zařízení v Turnově - fyzioterapii, která na straně jedné zajišťuje do té doby neexistující návštěvní službu imobilních klientů většinou s organickým postižením, na straně druhé nabízí odbornou péči pro klienty s poruchami funkčními - bolestivými stavy.