Nabízíme párové poradentví a terapii

10.10.2018

Párové poradenství a terapie

Prvním předpokladem pro dobré bytí je bezpečí, které zažívám mezi nejbližšími. Tam, kde jsem doma. Z tohoto místa vyrůstá pocit sebeúcty, lásky, zdravého sebenáhledu a celkové pohody.

Dobrý partnerský vztah mi poskytuje pevnou půdu pod nohama, dává mi oporu, kterou potřebuji pro zdravou výchovu dětí, vědomí svých hranic, vlastní psychosociální integritu i pro funkční rozvoj dalších sociálních vazeb.

Párová terapie a poradenství jsou určené všem párům (manželským, nemanželským, homosexuálním), kteří:

 • zažívají obtíže ve vzájemné komunikaci
 • jsou nespokojeni v prožívání svého vztahu
 • cítí obtíže v soužití s širší rodinou apod.
 • jsou nespokojeni v sexuálním životě
 • mají neshody při výchově dětí

V čem párové poradenství a terapie pomáhají:

 • porozumět tomu, jak se partneři cítí (v životě i ve vzájemném kontaktu), uvědomit si a pojmenovat jejich potřeby (např.: "Křičím a mám zlost, když jsem přetížená, potřebuji více odpočívat.")
 • dotvářet pohled na příběh našeho vztahu. V čem je silný? Co nás spojuje? Co nám dobře funguje? Co nám pomohlo vyřešit problémy v minulosti? Uvědomění si silných stránek vztahu může významně pomoci při řešení aktuálních potíží. Může pomoci posílit a rozvíjet ty oblast, které dobře fungují.
 • najít, uvědomit si či pojmenovat co s naším vztahem chceme udělat. Vyřešit problém? Nehádat se? Být spolu? Být spolu spokojeněji? Pomoci se rozhodnout, zda spolu chceme být? Slušně se rozejít? Lépe spolupracovat jako rodiče?
 • porozumět tomu, co se mezi partnery děje v problémových situacích a jak jim každý z nich přispívá. Pomáhají to rozplést bludné kruhy zaběhaných hádek a nepříjemných stereotypů, do kterých partneři upadají.
 • pochopit spoluodpovědnost obou partnerů za vztah. "Oba se spolupodílíme na tom, jak se daří našemu vztahu".

Průběh a pravidla párového poradenství a terapie:

 • Podmínkou pro párovou terapii je, že oba partneři jsou ochotni na svém vztahu pracovat, mluvit o sobě, o tom, jak vztah vnímají a prožívají, co od vztahu očekávají a co jsou ochotni pro něj udělat.
 • Párová terapie neslouží k hledání chyb, nebo viny, kdo může za problémy vztahu.
 • Terapeut je vůči oběma partnerům neutrální, nikomu nestraní, neodmítá, nesoudí.
 • Párové poradenství a terapie probíhají zpravidla ve čtyřech, tedy za účasti dvou terapeutů - muže a ženy.
 • Terapeut hledá řešení pro oba partnery, ne jen pro jednoho z nich.

Cílem párového poradenství a terapie je, aby partneři:

 • uměli mluvit o společných záležitostech, potřebách a prožitcích a naslouchali si
 • spolu prožívali spontánní chvíle, třeba se i mohli pohádat
 • aby tyto chvíle uměli reflektovat
 • učili si rozumět, vnímat potřeby druhého
 • rozpoznávali a respektovali osobní hranice každého z nich

V případě zájmu nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat:

roman@cktt.cz, tel.: 770 157 099nebo misa@cktt.cz , tel.:777 576 922

Přejeme vám, ať se vám daří stavět na tom, co vás posiluje. Rádi vám s tím pomůžeme.