CENÍK

MGR. ZDEŇKA FERBASOVÁDiagnostika deficitů dílčích funkcí...............................................................................................................1500 Kč
(cena zahrnuje vyšetření cca 2x 60 minut, vyhodnocení šetření a zprávu pro rodiče s doporučením nápravného postupu)

Zácvik nápravy deficitů, konzultace nápravy deficitů........................................................... 250 Kč /30 min
(cena zahrnuje podrobné vysvětlení nápravy, zácvik a kontrolu práce rodiče s dítětem)

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení..............................................................600 Kč /60 min
(max. 4 osoby) skupina

Individuální doučování......................................................................................................................300Kč/30 min

Individuální doučování......................................................................................................................400Kč/45 min

Individuální doučování......................................................................................................................500Kč/60 min

(cena zahrnuje pedagogickou diagnostiku, návrh nápravy, přípravu spec. pomůcek a pracovních listů, konzultace s asistentem učitele, zprávu pro učitele, pomoc s IVP, půjčování pomůcek a pod.)

Sezónní kurzy dle individuální nabídky