CENÍK

PhDr. JANA BRANDEJSOVÁ


Ceník

Poradenská hodina, úvodní setkání 60 min .........................................................................................600,- Kč

Pokračující terapeutické sezení s dospělým 50 min...........................................................................600,- Kč

Úvodní konzultace s rodičem dítěte, které přichází do terapie 50 min .......................................600,- Kč

Pokračující terapeutické sezení s dítětem 50 min...............................................................................400,- Kč

Konzultace s rodiči dítěte, které je v terapii dle potřeby (max 50 min)........................................150,- Kč

Zpráva z konzultace, terapie na žádost klienta........................................................................200 - 800,-Kč

Workshop pro firmy (LEAN, 5S, SMED,TPS...pro 4 - 8 osob..................................................1500, KČ/hod