CENÍK

MGR. Anna Hudská

individuální terapie - 50 min 800,- Kč

párová terapie s dvojicí terapeutů - 50 min 1.200,- Kč

skupinová terapie s dvojicí terapeutů - 8 sezení x 90 min 2.400,- Kč za osob