Mgr. Eva Véle

Vložte svůj text...

Více o mně na www.veleva.cz

O mně

JSEM. JSEM žena různých rolích. Pro moji službu lidem funguji s velkou vděčností jako terapeutka, psycholožka a průvodkyně. Jsem zde pro děti, dospívající a jejich rodiny i dospělé. Obrovsky mě naplňuje naslouchat jejich osobním příběhům a podporovat je k tomu, aby si více rozuměli, důvěřovali si a učili se přijímat takoví, jací jsou i se svými mnohdy velmi bolavými a silnými prožitky a emocemi. Aby v sobě objevili a upevnili důležité zdroje pro smysluplný život (např. laskavost, důvěru, pevnost, vděčnost dovednost být víc teď a tady, nadhled atd).

Lidi podporuji v těchto kvalitách prostřednictvím vnímání jejich těla (taneční a pohybová terapie - vůbec není nutné umět tančit J), rozvíjení kontaktu se svými vnitřním klidem (mindfulness - všímavost nebo i práce se spiritualitou člověka) či jen formou slovního sdílení (verbální terapie). Ráda do našich setkání vkládám i inspiraci z dalších oblastí - arterapie, psychosomatika, porozumění psychosociálnímu a psychomotorickému vývoji dítěte, práce se sny atd. Ráda také pracuji s dotykem v respektu ke klientovi a k situaci, ve které se zrovna s klientem nacházím. I online terapie a konzultace jsou u mne možné. Můžu také nabídnout silnější a rychlejší techniku EFT - emotional freedom technic (technika emoční svobody).

Nabízím možnost práce se spiritualitou člověka. Jsem srdcem křesťanka ve smyslu "Miluj Boha svého a bližního svého jako sama sebe." Důležitými inspirátory pro mě jsou Marcelka z hor, Míla a Eduard Tomášovi.

Hluboké porozumění lidské duši a duchu v komunikaci s tělem mi přinesly i mé osobní výzvy s poruchami příjmu potravy, úzkostmi a silnými smutky.

Nabízím také seberozvojové semináře.

Vzdělání a praxe přehledně
Vzdělání v oboru

2003 - 2008 Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Mgr., obor Psychologie

2001 - 2005 Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, Mgr., obor Český jazyk a občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ

r. 2008 - 2013 - intenzivní vzdělávání v problematice poruch autistického spektra a mentálního postižení

r. 2015 - dosud - dílčí kurzy v oblasti psychoterapie dětí (INDEPT Praha, Mgr. Alena Vávrová)

r. 2015 (březen - květen) Mindfullnes (Mgr. Katarzyna Korda Jedzokova)

2017 - červen 2021 výcvik v Taneční a pohybové terapii (Mgr. Klára Čížková, MUDr. Radana Syrovátková)

2021 - RAM (Roční akademie mindfulness, Mgr. Katarzyna Korda Jedzokova)

Zaměstnání a praxe v oboru

únor 2021 - dosud OSVČ - Psychologická diagnostika, poradenství, terapie a lektorství

2018 - dosud Město Liberec, projekt Férové školy - metodická podpora pro asistenty pedagoga (Balintovské skupiny, mindfulness)

2014 - únor 2021 ZŠ Liberec - Vratislavice, p.o., Nad Školou 278, 463 11 Liberec - školní psycholožka

2017 - dosud Středisko volného času, Žlutá ponorka, Turnov -

Kroužek - Tvoření v pohybu, pozice - vedoucí: zaměřeno na kreativní, spontánní trávení času dětí v pohybu ve věku 7 - 16 let, vycházím z principů taneční a pohybové terapie

Dobrodružné tábory: pozice vedoucí

2015 - 2018 Centrum Generace o.p.s, Palachova 504/7, 460 01 Liberec - psycholožka (v rámci služby Asistovaného kontaktu)

2014 - 2015 Projekt Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost, Město Turnov - psycholožka pro některé ZŠ Turnovska

2007 - 2014 SPC pro děti s mentálním postižením a děti s autismem při ZŠ Sobotecká 242 Turnov - psycholožka

Lektorská činnost

2015 - 2016 Centrum Generace o.p.s, Palachova 504/7, 460 01 Liberec - Všímavost (Mindfulness)

2012 - 2014 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - Poruchy autistického spektra - vysocefunkční autismus a Aspergerův syndrom