Logopedie


Logopedická intervence v sobě zahrnuje logopedickou prevenci, diagnostiku a především terapii.

obor logopedie pomáhá těm, kteří mají narušenou komunikační schopnost.  Nejčastěji se na nás obrací klienti s dyslalií, dysfázií nebo opožděným vývojem řeči.

Zaměřujeme se na klienty předškolního i školního věku, dokážeme pomoci i klientům dospělým.

Máte-li zájem o službu logopedie, kontaktujte odborníka z našeho týmu: